Rouw & Verlies

Zoals je op de homepage van deze site kunt lezen, is rouw een emotionele reactie op het missen van een geliefd persoon of iets anders wat je verloren hebt. Je voelt dat je hele leven veranderd is. Het is een schokkende ervaring en niets is meer zoals het voordien was. Rouwen is een proces om jezelf weer aan te passen aan de nieuwe veranderde situatie.

Rouw is geen ziekte, is geen depressie, al lijken sommige gevoelens er wel erg op. Rouw is nodig om afscheid te nemen, van je geliefde persoon en/of van je leven hoe het eerst was. De wijze waarop je bent opgevoed, de wijze waarop je omgeving reageert op jou, spelen allemaal mee in het rouwproces.

Je bent elke dag in gevecht met de pijn en het verdriet. In het begin wordt je er totaal door in beslag genomen. Je kan ook lichamelijke pijn ervaren.  Elke dag is pijnlijk. Na verloop van tijd verandert de pijn……… van een alles overheersende pijn naar  dagelijks leven met de pijn. Je moet de wereld opnieuw leren kennen. Elke dag weer een stukje ontdekken en dan weer beseffen wat je mist. Het is een voortdurende slingerbeweging tussen wat eens was, wat je mist en hoe het nu is. Dit rouwproces kost heel veel energie. Je worstelt om je leven weer op de rails te krijgen. Je hebt geen of juist genoeg lieve mensen om je heen, maar die verwachten ook dat je weer doorgaat. Niet alles kan besproken worden, je wilt niet kwetsen, je kan niet alles delen wat er in je omgaat, je wilt de ander beschermen.

Rouwen is het proces waarbij afscheid nemen, pijn voelen en doorleven, nodig is  om je verlies te kunnen integreren in je leven. De liefde voor de persoon , die je verloren hebt, blijft altijd bestaan. Alleen in een veranderde relatie met de overledene.  Het rouwproces is niet het verwerken van het verlies, maar het invoegen van een andere relatie met de overledene of verlieservaring,  in het voor jou veranderde leven. Daarom Rouw is Liefde.

In dit proces kan hulp van buitenaf nodig zijn. Juist omdat je naasten niet wilt (over)belasten met jou verdriet, je niet alles wat er in je gedachten rondcirkelt kan uitspreken. Je zo moe bent en onzeker.  Bij mij als begeleider kan je dat kwijt. Je hoeft mij immers niet te ontzien. Bij mij zijn je verhaal en je levensvragen welkom, zonder oordeel, met respect en in veiligheid. Daarover vertel ik meer onder het kopje: Werkwijze.

Wie kan ik begeleiden en wat kan ik voor jou betekenen

Verlies van geliefd persoon (je partner, man, vrouw, dochter, zoon, vriend, vriendin, opa, oma of van een huisdier)

  • Het verlies van een geliefd persoon, verandert je leven. Het kan heel verwarrend zijn en moeilijk te bevatten. Ongeloof, woede of juist opluchting, verdriet, schuld en gemis, het hoort er allemaal bij. Vergeetachtigheid, verwarring: allemaal tekenen van rouw. 

Samen met jou wil ik graag je gevoelens en emoties ontrafelen. Jij mag jouw verhaal vertellen. Zonder oordeel zal ik naar je luisteren. Samen de verbinding maken, samen doorvoelen en erkennen wat dit grote verlies voor je betekent. Hoe de verloren persoon er voor altijd bij zal horen, alleen op een andere manier als voorheen. Ik wandel mee in je eigen rouwlandschap en wil je wegwijzer zijn. Zodat jij weer alleen verder kunt gaan op je levenspad. Met nieuwe veerkracht, nieuwe vormen vinden om zingeving aan je leven toe te voegen. Van overleven zonder, naar leven met..

Zee…

heftig

bulderend

rollend

schuimend

grijs…

Dan weer

rustig,

kabbelend,

mediterend

blauw……

Net als mijn

rouw  

CoPoJo

  • Levend of Chronisch Verlies: verlies van bijvoorbeeld: gezondheid, partner met dementie, kinderloosheid, het hebben van een gehandicapt(e) kind/partner, ontwikkelingsstoornis van je kind,  scheiding, verlies van werk, niet meer contact hebben met ouders/broer/zus/kind……etc. 

Dit zijn verliezen die een blijvende impact hebben op je leven. Verliezen die je af en toe weer erg verdrietig of boos kunnen maken. Het verdriet, de rouw slaat toe op onverwachte momenten of kost in je leven zoveel energie dat je dag er door gevuld is. Uitputting,  zelfs een burn-out kunnen het gevolg zijn. Of je schrikt er bijvoorbeeld weer van hoe diep het verlies nog zit……. Bijvoorbeeld: jullie zijn ouders van een kind met meervoudige beperkingen. Je beste vriendin vertelt over de vakantieplannen van haar gezin. Naar Frankrijk, kamperen aan zee. Je bent blij voor haar en haar gezin, maar de pijn slaat in alle heftigheid toe. Dit is zo’n moment waarop de rouw weer hard toeslaat. Jullie zullen immers nooit… en je vriendin heeft niks in de gaten. 

Levend verlies is mij ook niet vreemd, op allerlei gebieden heb ik dit zelf ondervonden en ondervind ik dit nog. Graag wil ik met je op pad, door je levend verlies heen. Wat is je verlies, waarom blijft het zo opspelen en heeft de ander het vaak niet in de gaten. Dat kan heel eenzaam voelen. Hoe “overleef” je in het dagelijks leven. Ook deze gevoelens en emoties ontrafel ik met jou. Het verdriet mag er zijn, je mag gehoord en erkend worden. Zodat je helder hebt hoe en waarom het steeds zo veel pijn doet. Dit te weten en toe te laten, te erkennen, geeft vaak al rust. Elke keer wanneer het weer pijn doet in alle heftigheid, zal er ook een rust vanuit gaan en herken je het eerder. Het verdriet mag er zijn.

  • Palliatieve- en/of stervensbegeleiding:

We weten dat het leven eindig is. Maar wat als je dat echt overkomt. Je bent ziek en kan niet beter worden. Hoe doorloop je het laatste stuk leven? Hoe neem je waardig afscheid van je geliefden, het leven. En hoe nemen je naasten afscheid van jou? Vragen die moeilijk zijn. Hoe stel je die? Hoe raak je in gesprek over nu en de toekomst zonder elkaar. Juist in deze fase is dat lastig, je doet het alleen en wilt de ander niet extra belasten of het is te emotioneel om over al je gevoelens te praten met diegene die je het liefst zijn.  

Daarbij kan ik ondersteuning bieden. Ik durf de vragen te stellen, die er werkelijk toe doen. Ik kan als het ware je tolk zijn, om in gesprek met jou en/of je naasten te komen. Over jouw of hun angst voor de dood, mentale en fysieke achteruitgang, maar ook over de rouw die jij al ondergaat om te moeten loslaten, over je levensbalans…… Eventueel kan ik je levensverhaal opschrijven. Jij bepaalt hoe je begeleiding eruit ziet. Om afscheid te nemen op jouw manier, kan ik ondersteunen. Rust en verbondenheid brengen in deze moeilijke periode.