Welkom

Ik ontmoet jou

Je bent welkom

met alles wat er is

je kracht, je pijn, je wijsheid

je verlangen en gemis

Met je woorden en je stilte

vertel je je verhaal

De verwondering en de heling

het vroeger en het nu

Wat je hebt verloren en hebt

hervonden

Het is er allemaal

(Floortje Agema)

Welkom, fijn dat je hier bent. Bedankt dat je interesse hebt in mijn website en praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding. 

Rouw is liefde die zijn adres is kwijt geraakt. Het risico dat we lopen als we van mensen gaan houden. Rouwen doe je alleen als de liefde voor de persoon of het verlorene er is geweest. Daarom mijn praktijknaam: Rouw is Liefde.  Herkenbaar in mijn logo: het rode hart van de liefde, het zwarte gat wat je rouw of verlieservaring is, rouw staat er midden in, met het = teken omsloten. Je kunt het zien als mijn begeleiding voor jouw rouw en verlies. 

Rouw is een emotionele reactie van lichaam en geest op verlies. Het hoort bij het leven, afscheid nemen, hoe moeilijk dat ook is. Rouw is een rot gevoel………..het alleen zijn,  weinig slapen, piekeren, de eenzaamheid, het bijna niet kunnen bevatten, alles is anders. De wereld draait door en het is net of jij daar geen aansluiting meer kan vinden. Ieder mens rouwt op zijn eigen unieke manier. Er is geen label of tijd aan te hangen. Immers  dit grote verlies kun je niet verwerken, je kunt het alleen maar integreren in je leven. Het is letterlijk hard werken: je geest, je lijf, je zijn, alles kan uitgeput raken. Ondank alle lieve mensen om je heen, moet je het toch alleen doen.

En dan ben je bij mij welkom! Zonder oordeel luister ik naar je verhaal. Met alles wat er is en wat je nog niet kan vertellen. Samen gaan we op pad in jouw rouwlandschap om alle gevoelens en verwarringen te ontrafelen. Zodat je handvaten en inzichten krijgt, hoe je het verlies in je verdere leven kan integreren. Je leven wordt nooit meer het zelfde, jij verandert mee. Daarvoor is respect, ruimte en erkenning van je rouw nodig. 

Je bent van harte welkom!